حــضـــــــــــرت مــحــــــــمّـــــــــــــد (ص)  ماه فرو ماند از جمال محمد(ص)                    سرو نروید باعتدال محمد(ص)      قدر فلک را کمال و منزلتی نیست                   در نظر قدر با کمال محمد(ص)      وعده دیدار هر کسی به قیامت              لیلة الاسرار شب وصال محمد(ص)      آدم نوح و خلیل و عیسی و موسی                آمده مجموع در ضلال محمد(ص)      عرصه ی دنیا مجال همت او نیست                روز قیامت مگر مجال محمد(ص)      شمس و قمر در زمین حشر نتابد                   نور نتابد مگر جمال محمد(ص)      وان همه پیرایه بسته جنت فردوس                 بو که قبولش کند بلال محمد(ص)      شاید اگر آفتاب و ماه نتابند            پیش دو ابروی چون هلال محمد(ص)      چشم مرا تا بخواب دید جمالش             خواب نمی گیرد ازخیال محمد(ص )     سعدی اگر عاشقی کنی و جوانی

             عشق محمد بس است و آل محمد(ص)

 «سعدی شیرازی»

مبعث <span style='background-color:yellow'>حضرت</span> رسول صلی الله علیه و آله

دسته ها : شعر و شعور

بنده گی کن

 بندگی کن تا که سلطانت کنند

 تن رها کن تا همه جانت کنند

 همچو سلمان در مسلمانی بکوش

 ای مسلمان تا مسلمانت کنند

 خوی حیوانی سزاوار تو نیست

 ترک این خو کن که انسانت کنند

 چون نداری درد، درمان هم مخواه

 درد پیدا کن که درمانت کنند

 بنده شیطانی و داری امید

 که ستایش همچو یزدانت کنند؟!

             خزائن الاشعار سید عباس جوهری
دسته ها : شعر و شعور
X